Kontakty

Adresa školy:   ZŠ Jindřicha Matiegky, p.o. Pražská 2817

                         276 01  Mělník

 

Ředitel školy:        Mgr. Vladimír Škuta

                              email: skuta@zsjm-me.cz   tel.: 315 636 423

 

Školní jídelna:      Dietlová Kateřina

                             email: jidelna@skolnijidelna.cz     tel.:  315 623 046

 

Třídní učitelka:      Mgr. Pavla Plesníková

                              email: plesnikova@zsjm-me.cz  tel.: 315 636 423 

 

Družina:                Blanka Storch (vedoucí vychovatelka)

                             email: storch@zsjm-me.cz  tel.: 315 636 433

 

Vychovatelka:      Marcela Homutová

                             email: homutova@zsjm-me.cz

 

Výtvarná výchova:    Bc. Zdeňka Podešvová

                                 email: podesvova@zsjm-me.cz

 

Prvouka:                   Mgr. Kristýna Žárová

                                 email: zarova@zsjm-me.cz

 

Tělesná výchova:     Renata Konůpková

                                 email: konupkova@zsjm-me.cz

 

Hudební výchova:       Renata Konůpková

                                 email: konupkova@zsjm-me.cz

                                 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontaktujte nás